سند استراتژیک

رسالت (ماموريت):

هیواد می کوشد مطلوب ترين سطح خدمات پزشکی به جامعه هدف خود را همواره در سرلوحه اهداف و فعاليت هايش قرار دهد.
هیواد تلاش دارد با اتكا به ظرفیت های والای عرصه پزشکی ایران و به پشتوانه تجربیات علمي و سرمایه های انساني ماهر و دانش محور خود، خدمات پزشکی را با کیفیتی مطلوب و   هزینه های مناسب به متقاضیان معرفی نماید.
کسب حداکثر رضایت مندی مخاطبان از نحوه دریافت خدمات پزشکی از مهم ترین اهداف استراتژیک هیواد است. اولویتی که در راه رسیدن به آن از هیچ کوششی فروگذار نخواهد بود.

چشم انداز 5 ساله:
هیواد در تحقق رسالت خود در حیطه گردشگری پزشکی در نظر دارد جامعه هدف، جغرافیای عملکرد و فضای کسب و کار خود را از کشورهای همسایه به کشورهای منطقه توسعه دهد.

ارزش های بنیادین:
هیواد در اين مسير به اصول و ارزش هاي زير پاي بند است:
– معرفی خدمات پزشکی با کیفیت مطلوب و هزینه مناسب
– رعایت انصاف و اصول اخلاقی و انسانی در حوزه عملکردی شرکت
– اهتمام در معرفی درمان هاي نوين؛ مطابق آخرين استانداردهاي دنيا
– حفظ شان ارباب رجوع و کرامت انسانی ارباب رجوع در معرفی به مراکز پزشکی

ارزش های سازمان:
– مسئوليت پذيري
– ارايه خدمات كيفي
– شفافیت در پاسخگويي
– انضباط و وجدان كاري
– رعايت اخلاق حرفه اي
– صداقت علمي حرفه اي
– رعايت حقوق ارباب رجوع
– جلب رضايت و احترام به ارباب رجوع
– احترام به اصول اعتقادي ارباب رجوع
– حفظ اصول و ارزش های هیواد در معرفی ارباب رجوع
– رعايت اصل عدالت اجتماعي به عنوان يكي از ارزش هاي بنيادين هیواد