غربالگری فشار خون

غربالگری (تشخیص زود هنگام) فشار خون:

افرادي كه هنگام ارزيابي اوليه، فشار خون مساوي يا بيش از 90/140 ميلي متر جيوه داشته باشند و طی 10 سال اخیر سابقه سكته قلبي یا مغزي دارند، به پزشک مراجعه نمایند.

بـراي تـشخيص بيماري فشار خون موارد زیر باید رعايت شوند:

الف) شرح حال – در شرح حال به نكات زير بايد توجه داشت:

 • سابقه فشارخون بالا
 • سابقه مصرف داروهاي ضد فشارخون و سوال از عوارض جانبي اين داروها
 • بررسي سابقه مصرف مكمل هاي غذايي (ويتامين دی، كلسيم، اسيد فوليك، فروسولفات و …)
 • سابقه ابتلا به بيماري عروق قبلی، نارسايي قلب، بيماري عروق مغز، بيماري عروق محيطي، بيماري كليـوي، ديابـت، اختلالات چربي خون، نقرس، اختلالات جنسي
 • سابقه خانوادگي بيماري عروق قلبی در سن کم، فشارخون بالا، سكته هاي مغزي، ديابت، اختلالات چربي خون و بيماري كليوي
 • بررسي علائم مربوط به علل فشارخون بالاي ثانويه (فشار خون ناشی از سایر بیماری ها) از جمله: سردرد، تعريق، طپش قلب، گرفتگی یا ضعف عضلانی
 • بررسي تغيير وزن، بررسی شاخص نسبت قد به وزن، ميزان فعاليت بدني، مصرف دخانيات
 • تاريخچه مصرف داروهاي گياهي يا شيميايي با نسخه يا بدون نسخه)
 • بررسي و اطلاع از الگوي رژيم غذايي (الكل، نمك، چربي اشباع شده و كافئين)
 • بررسي تبعيت از رژيم غذايي خاص (رژيم ديابتي، فشار خوني و …)
 • تجزيه و تحليل عوامل محيطي، اجتماعي، رواني مانند موقعيت خانوادگي و شغلي و سطح تحصيلات

جدول طبقه بندي فشارخون بر مبناي JNC8


فشار خون

فشار خون طبیعیپیش فشار خون بالافشار خون بالای درجه افشار خون بالای درجه 2

فشارخون سيستول (mmHg)

کم تر از 120

139- 120159- 140160 و بیشتر
فشارخون دیاستول (mmHg)کم تر از 8089 – 8099 – 90

100 و بیشتر