غربالگری سرطان

غربالگری به تشخیص زودهنگام سرطان کمک می‌کند، زمانی‌که سرطان هنوز در مراحل اولیه است و علایم و نشانه‌ای ندارد. در بسیاری از سرطان‌ها، تشخیص زودهنگام، فرآیند درمان را کوتاه‌تر، آسان‌تر و موفقیت‌ آمیزتر می‌کند.

“سازمان بهداشت جهانی”، غربالگری سرطان را به عنوان یکی از راه‌کارهای مبارزه با سرطان معرفی کرده است.

سرطان دهانه رحم جدید
سرطان روده بزرگ جدید
سرطان پستان جدید