غربالگری (تشخیص زودهنگام) سرطان روده بزرگ:

گروه هدف: افراد 50 تا 69 سال

برنامه غربالگری:

از سن 50 تا 69 سال

الف) ارزیابی:

1- خونریزي دستگاه گوارش تحتانی طی یک ماه اخیر

2- یبوست طی یک ماه اخیر (با یا بدون اسهال در طی یک ماه اخیر، درد شکم و احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مزاج)

3- کاهش بیش از 10% وزن بدن طی شش ماه اخیر

4- داشتن سوابق خانوادگی زیر:

 • سابقه سرطان یا آدنوم روده بزرگ در فامیل درجه یک (پدر، مادر، برادر، خواهر یا فرزندان)
 • سابقه سرطان روده بزرگ در فامیل درجه دو زیر سن 50 سال (عمه، عمو، خاله، دایی، مادر بزرگ و پدر بزرگ)

5- داشتن سابقه فردي بیماري هاي زیر:

 • سابقه سرطان روده بزرگ در گذشته
 • سابقه آدنوم روده بزرگ در گذشته
 • سابقه بیماري التهابی روده بزرگ (IBD، بیماري کرون یا کولیت اولسروز)

ب) انجام تست خون مخفی در مدفوع

     سرطان روده بزرگ

تصمیم گیري و اقدام:

 • در صورتی که پاسخ هر یک از موارد بالا یا تست خون مخفی در مدفوع مثبت بود به پزشک مراجعه شود.
 • در صورتی که همه موارد و نتیجه تست منفی باشد، توصیه می شود پس از 2 سال جهت ارزیابی مجدا به پزشک مراجعه شود.

پیگیري و مراقبت:

 • در صورت عدم وجود سابقه فردي یا خانوادگی، بدون داشتن نشانه بیماری، منفی بودن تست خون مخفی در مدفوع (FIT) زمان مراجعه بعدي غربالگری، 2 سال بعد خواهد بود.
 • فرد درصورت مثبت بودن تست خون مخفی در مدفوع (FIT) به پزشک مراجعه کند.
 • فرد درصورت داشتن علایم گوارشی زیر به پزشک مراجعه کند.

علايم سرطان روده بزرگ:

 • يبوست: منظور سختي و كاهش تعداد دفعات دفع مدفوع و يا دفع مدفوع خشك است كه طي يك ماه اخير ايجـاد شده باشد و ممكن است با احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مزاج، همراه باشد.
 • اسهال: منظور افزايش در تعداد دفعات دفع است كه طي يك ماه اخير ايجاد شده باشد و ممكن است به تنهايي يا به صورت متناوب با يبوست باشد.
 • خونريزي مقعد: دفع خون روشن به صورت قطره قطره، بر روي مدفوع و يا دفع خون تيره است.
 • كاهش وزن: منظور كاهش بيش از 10% وزن بدن در طي 6 ماه اخير است كه بدون رژيم غذايي خودخواسته ايجاد شده باشد (مثلا اگر فردي با 80 كيلوگرم وزن، در طي 6 ماه اخير لاغر شده باشد به طوري كه وزن كنوني وي زير 72 كيلوگرم باشد)
 • درد ناحیه پایین شکم