دوران نقاهت و بهبودی: مرحله چهارم

1- برنامه ریزی برای ملاقات با پزشک معالج پس از اتمام اقدامات پزشکی

2- دریافت آموزش های مکتوب پس از ترخیص و دوران نقاهت شامل: مراقبت های لازم بعد از اقدام پزشکی، رژیم غذایی، محدودیت های سفر و…

3- گردشگر پزشکی می تواند جهت کمک به افزایش سطح کیفی خدمات ارایه شده توسط هیواد و مراکز پزشکی، فرم ازریابی خدمات را تکمیل و میزان رضایت خود را اعلام نماید.